top of page

ons 25 jan.

|

Webianr

Barnet som expert (online)

Välkommen på seminarium den 25/1 KL. 09.00 Vi kommer att få lyssna på Jonas Karlsson från ECPAT där de presenterar deras nya metodhandbok ”Barnet som expert – En metodhandbok för dig som gör undersökningar om och med barn”

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Barnet som expert (online)
Barnet som expert (online)

Tid och plats

25 jan. 2023 08:40 – 9:40

Webianr

Om evenemanget

Undersökningar riktade till vuxna har genomgått stora förändringar över tid och det har blivit allt viktigare att inte bara förstå hur människor agerar utan även varför. 

Detta gäller inte minst grupper som tidigare sällan tillfrågades om sina upplevelser och tolkningar om omvärlden. Detta gäller exempelvis personer med funktionshinder, personer från ursprungsbefolkningar och transpersoner som har krävt inflytande och delaktighet i undersökningar om sina respektive grupper. 

Dessa förändringar, som ofta drivs med parollen ”Inget om oss utan med oss”, har inneburit nya perspektiv som fördjupat kunskapen kring tidigare marginaliserade grupper.

Trots detta har undersökningar riktade till barn förblivit förvånansvärt statistiska och ofta modellerats utifrån undersökningar riktade till vuxna och med fokus på vad vuxenvärlden tror är viktigt att veta om barns levnadsförhållanden. 

Barn har sällan bjudits in i planeringen eller analysen av undersökningen och allt för ofta anses det inte viktigt att återkoppla resultaten på ett sätt som riktar sig till barn. Vuxenvärldens tolkningsföreträde leder till att barns kunskaper och insikter ofta försvinner eller förvrängs och att lösningar som tas fram alltför ofta blir ineffektiva då de saknar koppling till barnens egen situation.

ECPAT har under tre år arbetat med att tillsammans skapa en undersökning om barns utsatthet för sexuella övergrepp på internet. Vi har arbetat med metoder hämtade från kvantitativa enkäter, kommersiell etnografi, barnrätt och tjänstedesign för att utveckla en metod som både tar hänsyn till barns rättigheter och att samla in data som ger agerbara insikter för ECPATs verksamhet.

I undersökningen 2022 deltog 13 433 barn i undersökningen och gav oss ett mycket rikt material av både kvantitativa och kvalitativa data. Genom att arbeta med barn i analysen av materialet har ECPAT fått ovärderliga insikter i barns vardag på internet och kunskap om hur vår stödlinje kan nå barn som utsatts för sexuell exploatering på internet.

Under seminariet kommer Jonas Karlsson, som är ansvarig för undersökningen och som arbetat med undersökningar riktade till barn sedan 2015, att berätta om hur ECPATs arbete med vår metod och den data den gav oss att presenteras.

Dela detta evenemang

bottom of page