top of page
Business Meeting

STYRELSEN

Igemark_Nathalie.jpg

Nathalie har arbetat i branschen i över 15 år och har lång erfarenhet från undersökningsarbetet med inriktning på framförallt den kvalitativa metoden. Nathalie är för närvarande anställd på Bilendi som konsult. 

PETER ROSIN

Styrelseledamot

Peter har arbetat inom marknadsföring och kommunikation i närmare 30 år varav de senaste 20 åren med research och analys. Peter är idag Nordenchef på Dynata.

Peter R.jpg

Ordförande

NATHALIE IGEMARK

ELIN SCOTTFORD

Styrelseledamot

 

Elin är VD och medgrundare för Inclusive Views, som erbjuder urval och undersökningar med svenskar som har internationell bakgrund. Hon har arbetat med marknadsundersökningar sedan 2006, bland annat på YouGov och Enkätfabriken. Elin är statsvetare i grunden och har även examen i internationell kommunikation.

profilbild 2022_edited.jpg

DAVID DUFWEKE-LANTTO

Kassör

David Dufweke-Lantto har erfarenhet från både kund och konsumentinsikter främst inom bemanningsbranschen. Där har han agerat både köpare och leverantör av insiktsanalys. David är företagsekonom från Stockholm Business School och jobbar idag som undersökningsspecialist på Academic Work.

JAN VON ESSEN

Styrelseledamot

Jan har bakgrund som forskare i psykologi och har jobbat ca 15 år på Prognoscentret med främst kundanalyser och metodutveckling. De intressantaste frågeställningarna för Jan rör hur data ska insamlas, analyseras och tolkas, för att säkerställa hög kvalitet. Han är även intresserad av frågor kring undersökningsetik och respondentperspektiv.

MATTIAS STRANDBERG

Styrelseledamot

Mattias är tidigare generalsekreterare i SMIF, och sitter nu som sekreterare samt eventkoordinator i Svenska statistikfrämjandet. Han har en bakgrund som psykolog, har jobbat flera år som skribent på Dagens Analys och som copywriter på Karlssons Textbyrå. Han ligger bland annat bakom galakvällen MarC Awards, och har under flera år samarbetat med Swedish Insighters med såväl ResearchBar som Sensommarmingel och andra aktiviteter.

Untitled design.jpg

Arthus Isaksson

Styrelseledamot

Arthur arbetar som affärsutvecklare på Tobii, inom Enterprise segmentet, och har således erfarenhet kring kvalitativa- och kvantitativa research metoder med eye tracking som specialitet.

JENNY ANDERSSON

Styrelseledamot

Jenny Andersson har arbetat i undersökningsbranschen sedan 1994 - på branschföretag som Temo/Synovate, Novus, Userneeds men även på köparsidan hos Capgemini. Sedan tre år tillbaka arbetar hon som Insight Manager på Internetstiftelsen där hon bland annat ansvarar för en av Sveriges största undersökningar ”Svenskarna och internet” som sedan 20 år kartlägger användningen av internet i Sverige.

bottom of page