top of page

ons 03 maj

|

Norrmalm

Surveyföreningen bjuder in till Kvalitetsseminarium 3 maj 2023

Välkommen till Surveyföreningens kvalitetsseminarium 3 maj 2023 Longitudinella undersökningar – fördelar och metodologiska utmaningar Anmälan: Anmälan skickas till sekrsurvey@gmail.com med uppgift om namn, företag/organisation, ev. medlemskap (se avgifter nedan), fakturaadress (helst via e-post)

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Surveyföreningen bjuder in till Kvalitetsseminarium 3 maj 2023
Surveyföreningen bjuder in till Kvalitetsseminarium 3 maj 2023

Tid och plats

03 maj 2023 09:30 – 04 maj 2023 15:30

Norrmalm, Holländargatan 17, 111 60 Stockholm, Sverige

Om evenemanget

Årets kvalitetsseminarium kommer att handla om en idag lite mer ovanlig undersökningsform, nämligen longitudinella undersökningar. Dessa kan beskrivas som en forskningsdesign som används i empirisk forskning för att undersöka sociala och individuella förändringsprocesser. I en longitudinell studie genomförs, till skillnad från en tvärsnittsstudie, empiriska studier vid flera tidpunkter och resultaten från varje undersökningstillfälle jämförs.

I syfte att få mer kunskap om denna typ av undersökning har vi bett våra föredragshållare besvara följande frågor i sina presentationer:

1. Hur ser ert upplägg ut, vilka var era främsta skäl till att välja en longitudinell design för er studie?

2. Hur - konkret - har ni använt den longitudinella aspekten av datainsamling? Vad har upplägget inneburit rent praktiskt för datainsamlingen och med hänseende på dataanalysen?

3. Vilka utmaningar och problem har det longitudinella upplägget medfört och hur har ni försökt hantera dessa svårigheter?

Vi har bjudit in experter som under dagen kommer att presentera hur de arbetar med longitudinella undersökningar. Samtidigt ges du ett tillfälle att få träffa likasinnade kollegor och experter på surveyområdet.

Likt tidigare år äger konferensen rum på Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm

Program

Onsdagen den 3 maj 2023, Klockan 09:30 – ca 15:30

Konferencier under dagen är Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet, docent i statsvetenskap och styrelseledamot i Surveyföreningen.

09:30 Samling och mingel – Registrering, kaffe och smörgås

10.00 – 10.15   Inledning och presentation av programmet

- Panelansatsen i Levnadsnivåundersökningarna (LNU): Möjligheter och utmaningar Michael Tåhlin (professor i sociologi) och Linda Magnusson Hanson, Sofi, Stockholms universitet

- Åldrande, död och bortfall: Erfarenheter från Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor Stefan Fors, docent och forskare vid Aging Research Center (ARC) Karolinska insitutet

- SWELOGS – en longitudinell undersökning om spel och hälsa Ulla Romild, Folkhälsomyndigheten

12.00 – 13.00  Lunch

13.00-14.00  - UGU - en forskningsinfrastruktur och longitudinell databas med skolelever för forskning och utvärdering, Alli Klapp, Docent i pedagogik, Göteborgs universitet

- Att återuppliva en kohortstudie: Möjligheter och utmaningar Ylva Brännström Almquist från Stockholms universitet (docent i sociologi, institutet för folkhälsovetenskap)

14.00 – 14.30  Kaffe och mingel

Paneldiskussion.

15.15               Avslutning

Anmälan: Anmälan skickas till sekrsurvey@gmail.com med uppgift om namn, företag/organisation, ev. medlemskap (se avgifter nedan), fakturaadress (helst via e-post) samt uppgift om ev. kostavvikelse.

I anmälningsavgiften ingår lunch samt förmiddags- och eftermiddagskaffe.

Tid:  Onsdag 3 maj. Klockan 09:30 – ca 15:30

Plats:  Westmanska Palatset Holländargatan 17 (Lokal: Bryggarkungen)

Avgift:  Medlemmar i Surveyföreningen eller vänföreningar 2 000 kronor exkl.

moms (Vänföreningar: Statistikfrämjandet, ESOMAR, MIS, Swedish Insighters)

Universitets-/högskolestuderande  500 kronor inklusive moms

Övriga  2 500 kronor exkl.moms

Surveyföreningen är en av fyra föreningar som ingår i Statistikfrämjandet. Om du inte redan är medlem i Statistikfrämjandet och/eller Surveyföreningen så kan du bli det genom att anmäla dig här: https://statistikframjandet.se/statistikframjandet/bli-medlem-i-svenska-statistikframjandet/ . Markera medlemskap i Surveyföreningen i anmälningsformuläret. Din avgift till seminariet blir då 2 250 kronor enligt ovan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta föreningens sekreterare: sekrsurvey@gmail.com.

Antalet platser är begränsat, så anmäl dig gärna så snabbt som möjligt.

Sista anmälningsdag är 22 april 2023

Dela detta evenemang

bottom of page